Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vad bör du göra om du påträffar en svårt medtagen skabbräv som inte flyr när du promenerar från ditt jaktpass över någon annans jaktmark?

Om du påträffar en svårt medtagen skabbräv som inte flyr bör du avliva den.

Paragraf 40c i jaktförordningen lyder: "Om man anträffar frilevande vilt så skadat eller i en sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark."

Om räven däremot hinner springa iväg innan du hinner skjuta den så får du inte börja ett eftersök efter den. Du ska då kontakta jakträttsinnehavaren.

Vid avlivning/avfångning av vilda djur så ska man alltid försöka se till att minimera djurets lidande. Utgångspunkten är att man skall använda det skjutvapen och den ammunition som lagstiftningen anger vid jakt av viltet, men det finns tillfällen då man kan motivera ett avsteg från annars tillåtna jaktmedel för att minska djurets lidande om avlivningen kan ske på ett säkert sätt.

Grundregeln är att det är den som utför handlingen som har ansvaret. I det fall du avlivar ett vilt djur ska du i efterhand kunna motivera varför det var en nödvändig handling.

Vid avlivning av i stort sätt allt vilt är det bäst att skjuta i vitala delar av det centrala nervsystemet eftersom det medger en snabb och säker avlivning. Skottet placeras bäst högt upp i halsen för att vara säker på att träffa vitala delar av hjärnan och ryggmärgen.

Notera att lagen ger dig rätt att avliva djuret oavsett jakttid och oavsett var det påträffas - om du av en slump påträffar det. Om någon däremot rapporterar att de sett ett sjukt eller skadat vilt djur på din jaktmark och du beger dig ut för att leta efter det så är det istället jakt och då gäller vanliga jaktregler.