Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vilken trångborrning/choke bör du använda vid andjakt där skotthållen kommer att bli korta?

När man bedriver jakt där man bedömer att det kommer att vara relativt korta skotthåll, exempelvis vid andjakt, är det ofta lämpligast med kvarts eller förbättrad cylinder. Vilken choke som är lämpligast i olika situationer beror dock på situationen och är upp till dig att bedöma.

Det finns olika typer av choketuber/trångborrningar med olika trångborrningsgrader. Den som sprider haglen minst kallas för full eller hel och den som sprider haglen mest kallas för cylinder eller ren cylinder.

Många tillverkare märker sina choketuber med streck, hack eller stjärnor. Det vanligaste är att ju färre markeringar desto trängre choke (mindre spridning), men det finns undantag. Om du känner dig osäker på vilka trångborrningsgrader dina choketuber har bör du kontakta tillverkaren.

Trångborrningsgraden anges i procent där procenttalet anger hur många procent av patronens totala antal hagel som träffar inom en cirkel med 75 centimeter diameter på 35 meters skotthåll.

Trångborrningsgrader och märkning

  • Full (hel): 70 % (-)
  • Trekvarts: 65 % (--)
  • Halv: 60 % (---)
  • Kvarts: 55 % (----)
  • Förbättrad cylinder: 50 %
  • (Ren) cylinder: 40 % (-----)