Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vilket av dessa regelverk bör du vända dig till om du har detaljfrågor kring jakten?

Detaljfrågor kring jakten hittar du i Naturvårdsverkets föreskrifter. I dem finns det information om bland annat vapendefinitioner, eftersök, fångstredskap och Statens vilt. Du kan även läsa dig till lagar och regler i jaktlagen.

Lagar

Lagar antas av riksdagen. Lagarna är de viktigaste författningarna i Sverige men innehållet i en lag är ganska generellt. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Förordningar

Förordningar antas av regeringen. Förordningar kompletterar lagarna och är mer detaljerade än lagar. Det är alltså regeringen som exempelvis beslutar om de allmänna jakttiderna i jaktförordningen.

Föreskrifter

Föreskrifter antas av myndigheter. Föreskrifter kompletterar lagar och förordningar. I myndighetsföreskrifter finns de detaljerade bestämmelserna. Exempel på myndigheter som behandlar jaktfrågor är Naturvårdsverket och Rikspolisstyrelsen.