Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vad menas med en så kallad "samfällighet" i jaktlagen??

En samfällighet innebär att ett markområde är gemensamt för flera fastigheter.

På en samfällighet får delägarna bara utöva sin jakträtt för egna behov. Har de kommit överens om något annat enligt vad som gäller för samfällighetens förvaltning, får de dock utöva jakträtten i enlighet med överenskommelsen.

I dessa markområden kan det även finnas regler för gemensamhetsjakt, vilket innebär att jakt inte får bedrivas enskilt utan enbart med andra jakträttshavare.