Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vem tillfaller viltet vid en trafikolycka med vilt?

Vid en trafikolycka med vilt tillfaller viltet jakträttshavaren.

Allt vilt utom Statens vilt tillfaller enligt lag jakträttshavaren på den mark där det påträffas dött eller slutligen fälls.

Om viltet ingår i Statens vilt tillfaller det istället staten.

Följande arter ingår i Statens vilt:

Däggdjur: Björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar

Rovfåglar: Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar

Ugglor: Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla

Hackspettar: Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett

Tärnor: Skräntärna och svarttärna

Övriga fåglar: Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling

Älg eller hjort som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller i regel också staten. Men om djuret skadats av någon annan orsak än påskjutning (exempelvis av en trafikolycka) och till följd av detta dött eller avlivats under fredningstid, får djuret behållas av jakträttshavaren, om denne har hjälpt till med att vid behov spåra och avliva djuret eller ta hand om det.