Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vems ansvar är viltvården?

Markägaren och jakträttshavaren ansvarar för viltvården.

De så kallade viltvårdsåtgärderna, som jakträttshavare och markägare gemensamt ansvarar för att utföra, kan innefatta mycket men syftet med dem är alltid att ge viltet på marken en bättre chans att överleva genom att förbättra biotopen de lever i.

Vanliga åtgärder är bland annat att:

  • Sätta upp saltstenar.
  • Gräva fram vattenhål.
  • Anlägga viltåkrar.
  • Behålla naturliga samt sätta upp nya fågelbon.
  • Odla snårbuskage i jordbrukslandskap för hönsfåglar.
  • Stödutfodra på vintern för att hålla viltet borta från ungskogar och annan gröda där de annars kan göra skada.