Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Hör skyldigheten att bedriva viltvård till jakträtten?

Ja, skyldigheten att bedriva viltvård hör till jakträtten. Jakträttshavare och markägare ansvarar gemensamt för att utföra de nödvändiga viltvårdsåtgärderna.

Med viltvård menas att man försöker bevara och gynna en artrik fauna (djurvärld), detta gör man bland annat genom att försöka skapa en gynnsam flora (växtvärld) för viltet.

Vanliga viltvårdsåtgärder är bland annat att:

  • Sätta upp saltstenar.
  • Gräva fram vattenhål.
  • Anlägga viltåkrar.
  • Behålla naturliga samt sätta upp nya fågelbon.
  • Odla snårbuskage i jordbrukslandskap för hönsfåglar.
  • Stödutfodra på vintern för att hålla viltet borta från ungskogar och annan gröda där de annars kan göra skada.