Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vad menas med populationstäthet?

Med populationstäthet menas antal individer per ytenhet av en art.

Viltpopulationers storlek mäts oftast i täthet. Med täthet menas antalet individer per ytenhet inom ett visst område, till exempel 10 vildsvin/100 hektar (ha).

Vissa marker har högre täthet än andra eftersom de erbjuder bättre förutsättningar. Till exempel har områden med mer ungskogar högre tätheter av älg än andra områden eftersom ungskogar erbjuder mer näringsrik föda.