Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
GRATISPROV
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK

Vanliga jaktfrågor

Vad menas med en så kallad produktionsanpassad jakt?

Att avskjutningen på arterna i ett område ska motsvara tillväxten.

Olika år ger olika förutsättningar för viltstammarna. Därför är det bra att göra inventeringar av jaktmarken för att bedöma hur föryngringen sett ut under året och utifrån det bestämma hur mycket vilt av varje art som får jagas under jaktsäsongen.

Det är jaktledarens uppgift att se till att produktionsanpassad jakt sker på jaktmarken.