Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vad menas med en så kallad produktionsanpassad jakt?

Produktionsanpassad jakt innebär att avskjutningen på arterna i ett område ska motsvara tillväxten.

Olika år ger olika förutsättningar för viltstammarna. Därför är det bra att göra inventeringar av jaktmarken för att bedöma hur föryngringen sett ut under året och utifrån det bestämma hur mycket vilt av varje art som får jagas under jaktsäsongen.

Det är jaktledarens uppgift att se till att produktionsanpassad jakt sker på jaktmarken.