Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Får du hämta en skjuten hjort med ett terrängfordon?

Ja, det är tillåtet att hämta en skjuten björn, älg, hjort eller vildsvin med ett terrängfordon.

Men tänk på att du inte får:

  • Bedriva jakt från motordrivna fordon (med undantag för motorbåt vars motor har varit avstängd i minst en minut).
  • Köra dig själv eller att skjutsa andra till ett jaktpass.
  • Transportera skjutvapen när du färdas i motorfordon i terräng.

I paragraf 31 i jaktlagen står följande: "Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar".

Syftet med lagen är att förhindra att jägare skaffar sig fördelar gentemot viltet och blir för effektiva genom att använda motorfordon. Det finns många rättsfall där jägare har dömts för jaktbrott på gund av att de har använt motorfordon i samband med jakt på ett olämpligt sätt.

Lagen förbjuder däremot inte att exempelvis ta bilen till och från jaktmarken eller mellan olika platser under avbrott i jakten. Om du är osäker på vad som är tillåtet är det viktigt att komma ihåg att motorfordon inte får ha stor betydelse för jaktens förlopp.