Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Hur gammal måste en person som lånar ett vapen vid en så kallad uppsiktsutlåning vara?

Vid uppsiktsutlåning måste låntagaren vara minst 15 år.

Under vissa förutsättningar är det tillåtet att låna ut sitt skjutvapen. Det finns två tillåtna utlåningstyper: uppsiktsutlåning och självständig utlåning.

Vid uppsiktsutlåning måste den som lånar ut sitt vapen hela tiden vara närvarande och leda låntagaren i ord och handling. Utlånaren ska kunna ingripa vid felaktig vapenanvändning och bör därför befinna sig ungefär inom en armslängds avstånd från den som lånar vapnet. .

Vid självständig utlåning behöver utlånaren inte vara närvarande, men låntagaren måste antingen ha ett särskilt tillstånd från polisen eller en egen licens för samma typ av vapen. Utlånaren måste också skriva på en vapenlånehandling som låntagaren ska medföra.

Ett självständigt lån får uppgå till maximalt två veckor.