Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Hur många gånger per dygn måste du vittja fällor som är avsedda att fånga vildsvin levande?

Levandefällor för vildsvin, iller, mink, råttor, sorkar och möss ska vittjas minst två gånger per dygn (morgon och kväll).

På senare år har Naturvårdsverket godkänt flera fångstredskap för jakt på vildsvin. Fångstredskapen är anpassade till att endast fånga årsungar av vildsvin.

Det finns särskilda villkor som måste följas för varje typ av fälla. De flesta fångstredskapen får bara användas nattetid och mellan den 1 september och den 30 april. Fångstredskapet ska också ha larm och måste vittjas senast två timmar efter det att larmet gått.

Fångst i vildsvinsfällor är en form av "sista utväg" för att minska populationen där vildsvin ställer till stora skador.

För fångstredskap avsett för vildsvin gäller följande:

1. Fångstredskapet ska utrustas med larmanordning.

2. Fångstredskapet får endast betas med oförädlat vegetabiliskt foder.

3. Fångstredskapet ska ställas in så att ingångsöppningen som mest är 55 cm hög.

Alla fångstredskap som används för jakt i Sverige måste vara godkända av Naturvårdsverket och märkas med fällans typbeteckning, ägarens namn och kontaktuppgifter.