Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vad ska man tänka på när man jagar med stålhagel i våtmarker?

Om du ska jaga med stålhagel bör du gå upp två hagelstorlekar. Patronens US-nr ska alltså vara två nummer lägre än när du jagar samma viltslag med blyhagel. Eftersom stålhagel i regel bör vara större än motsvarande blyhagel så är det rekommenderat att använda ett vapen med kaliber 12 vid jakt med stålhagel.

Alla vapen inte är godkända för stålhagel. Om ditt vapen är stålhageltestat och därmed godkänt för stålhagel så är vapnet märkt med en fransk lilja (⚜). Tänk på att vissa volframhagel kan vara lika hårda som stål.

Ökad rikoschettrisk

Eftersom stål- och vissa volframhagel är betydligt hårdare än bly så ökar risken för rikoschetter när du jagar med sådant hagel. Undvik därför stålhagel och hårda volframhagel om du ska jaga i stenig eller bergig terräng.

Blyförbud

Från och med den 16 februari 2023 gäller ett utökat förbud både mot att skjuta blyhagel och att bära blyhagelpatroner i eller inom 100 meter från en våtmark. Vid en eventuell kontroll gäller omvänd bevisbörda vilket innebär att jägaren måste bevisa att patronerna är avsedda för annat skytte än skytte i våtmark. Det nya förbudet medför även en bredare definition av vad en våtmark är.

I praktiken innebär detta i princip ett totalt förbud mot blyhagel, eftersom en så pass stor del av Sveriges landyta definieras som våtmark av EU. Naturvårdsverket anser att det är enklast att välja hagelammunition utan bly för att vara säker på att inte bryta mot förbudet.