Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vad är säkerhetsavståndet för ett kulskott?

Säkerhetsavståndet för ett kulskott varierar mellan cirka 1 600-4 000 meter.

Vid all typ av vapenjakt måste du veta vilket säkerhetsavstånd som gäller. Även fast du inte får avlossa ett skott om du inte har ett fullgott kulfång så måste du med säkerhet ändå veta att det inte finns människor i skottlinjen inom säkerhetsavståndet.

För att kunna jaga med tillfredställande säkerhet vid kul- och hagelvapenjakt så måste du ha kunskap om ammunitionens prestanda och risker. Säkerhetsavståndet beror nämligen på vilken ammunitionstyp du använder och i vilken typ av omgivning du befinner dig. Man brukar generalisera och säga att säkerhetsavstånden för kulvapenjakt är:

Jakt vid vatten/is: 3 500-4 000 meter
Jakt vid tjälad mark/stenar och berg: 2600-3000 meter
Jakt vid övrig stenfri mark: 1 700-2 000 meter
Jakt i tät skog: 1 600-1 800 meter

Anledningen till att säkerhetsavståndet är längre vid hård och frusen mark är att kulorna då kan rikoschettera (studsa/ändra riktning).