Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Får du avliva ett sjukt eller skadat vilt även om det inte är jakttid?

Ja, man har rätt att avliva ett allvarligt skadat vilt, oavsett art och jakttid, med lämplig metod. Det är dock den som avlivar viltet som har bevisbördan efteråt, och riskerar åtal om en avlivning visar sig ha varit omotiverad.

Paragraf 40c i jaktförordningen är en lag med stor gråzon. Paragrafen ger var och en rätt att avliva ett sjukt eller skadat vilt djur, oavsett om det är fredat och oavsett var det påträffas. Grundregeln är att det är den som utför handlingen som har ansvaret. I det fall du avlivar ett vilt djur ska du i efterhand kunna motivera varför det var en nödvändig handling.

Notera att lagen ger dig rätt att avliva djuret oavsett jakttid och oavsett var det påträffas - om du av en slump påträffar det. Om någon däremot rapporterar att de sett ett sjukt eller skadat vilt djur på din jaktmark och du beger dig ut för att leta efter det så är det istället jakt och då gäller vanliga jaktregler.