Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vad är en biotop?

En biotop är en omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- och djursamhällen hör hemma. Biotopens speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför vilka djur och växter som lever i området.

Ensidiga biotoper inhyser mycket färre arter än varierade biotoper. I Sverige är kustlandskapen mer varierade än landskapen inåt landet och därmed inhyser de även fler arter. Våtmarker och andra biotoper med olika arter av träd blandat med buskar, snår, myrmark och döda träd som får ligga kvar och förmultna har också väldigt hög artrikedom.