Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
JAKTRESAN
Prov PROV Prov
VÄGEN TILL JÄGAREXAMEN
JAKTTEORI
VILTUPPSLAGSVERK
PRESENTKORT

Vanliga jaktfrågor

Vilken tid på dygnet får du jaga brunbjörn?

Björn får bara jagas en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång. Minimumkrav på vapen och ammunition är kulvapen klass 1.

Brunbjörnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

I princip all björnjakt beslutas av Länsstyrelsen.

Följande regler gäller för vilken tid på dygnet du får jaga olika viltarter.

  • Bläsand, gräsand, ejder, knipa, kricka, sjöorre, storskrake, vigg, bläsgås, grågås, kanadagås, sädgås och vitkindad gås får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång.
  • Björn får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
  • Varg, järv, lo, älg, kronhjort, dovhjort och rådjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.
  • Övriga jaktbara arter får jagas under hela dygnet.